Siekiant pasiekti geriausią tartusavio supratimą su mūsų klientais, visais vykdomos vieklos klausimais KONSULTUOJAME NEMOKAMAI.

ServiceImg

Elektros tinklų projektavimas iki 35kV

 • Elektros projektavimas pagal AB "ESO" išduotas technines sąlygas.
 • Elektros vidaus tinklų projektavimas.
 • Apšvietimo projektavimas.
 • Sumanaus namo sistemų projektavimas.
 • Saulės jėgainių projektavimas.
 • Vėjo jėgainių projektavimas.
 • Namų prijungimo prie AB "ESO" tinklų projektavimas.

ServiceImg

Nuotolinio ryšio (telekomunikacinių) tinklų projektavimas

 • Kompiuterinių tinklų projektavimas.
 • Vidaus ryšių tinklų (PBX) projektavimas.
 • Telekomunikacinių lauko tinklų projektavimas.
 • Šviesolaidinio ryšių tinklo projektavimas.ServiceImg

Žaibosaugos projektavimas.

 • Aktyvinės žaibosaugos projektavimas.
 • Pasyvios žaibosaugos projektavimas.
 • Potencialų išlyginimo sistemos.
ServiceImg

Sąmatų skaičiavimas

 • Sąmatų skaičiavimas "Sistelos" formatu.
 • Sąmatų skaičiavimas "Asteros" formatu.
 • Kainų lygio pakeitimas.
 • Sąmatų tikrinimas atitikimui valstybės nustatytiems normatyviniams įkainiams.
 • Konkursinių kainų nustatymas.
 • Darbų atlikimo aktų skaičiavimas.

ServiceImg

Procesų valdymas ir automatika

 • Automatikos sistemų projektavimas.
 • Pastatų valdymo sistemų projektavimas.
 • Ventiliacijos valdymo sistemų projektavimas.
 • Eismo valdymo sistemų projektavimas.
 • Parkingo sistemų projektavimas.
 • "SCADA" sistemų projektavimas.

ServiceImg

Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų projektavimas

 • Apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos sistemų projektavimas.
 • Įėjimo kontrolės sistemų projektavimas.
 • Perimetro apsaugos sistemų projektavimas.
 • Vaizdo stebėjimo sistemų projektavimas.
 • Gaisro gesinimo sistemų projektavimas.


ServiceImg

Projektų valdymas

 • Viso projekto įgyvendinimas.
 • Rangovų parinkimas.
 • Laiko grafikų sudarymas.
 • Projekto kainos nustatymas.
 • Optimaliausio sprendimo projektui įgyvendinti parinkimas.
 • Projekto vykdymo kontrolė.
 • Projekto techninė priežiūra.
 • Projekto kokybės kontrolė.