Projekto dalies vykdymo priežiūra yra užsakoma kartu su projektavimo paslauga. Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ statinio projekto vykdymo prižiūra privaloma, kai statomas naujas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas:

  • Ypatingas statinys;
  • Statinys (ypatingas, neypatingas, I ir II kategorijos nesudėtingas (tarp jų ir laikinas) saugomoje teritorijoje.

Statant nenurodytus statinius, statinio projekto vykdymo priežiūra yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva. Dažniausiai projekto vykdymo priežiūrą įgyvendina statinio projekto rengėjas. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, šiais atvejais:

  • gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą;
  • statinio projektuotojo nebėra (nebeveikia statinio projektą parengusi projektavimo įmonė) arba joje nebedirba statinio projekto priežiūros vadovas, turintis teisę vadovauti atitinkamai veiklai;
  • statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios veiklos verslo liudijimo ar teisės vadovauti atitinkamai veiklai arba jau miręs.

MB "Kaida" vykdo projekto dalies vykdymo priežiūros paslaugas visuose statiniuose šiuose projekto dalyse:

  • elektrotechnikos (iki 35kV įtampos);
  • elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
  • apsauginės signalizacijos;
  • gaisrinės signalizacijos;
  • procesų valdymo ir automatizacijos.