Pagal STR 1.09.05:2002 „STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ Statinio statybos techninė priežiūra (toliau – Techninė priežiūra) yra statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos (griovimo) priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo akto surašymo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas (griaunamas) pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą. Statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti ir statinio projektuotojas.
MB "Kaida" vykdo projekto dalies techninės priežiūros paslaugas visuose statiniuose, projekto dalyse:

  • elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
  • apsauginės signalizacijos;
  • gaisrinės signalizacijos;
  • procesų valdymo ir automatizacijos.