• Pasirinkite signalizacijos tipą:

Dauguma šios srities tiekėjų ir rangovų siūlo signalizacijos, video stebėjimo, gaisro gesinimo sistemų ir įėjimo kontrolės darbus atlikti be tinkamai paruošto šios srities projekto. Mes galvojame kitaip - projektas yra visų darbų planavimo įrankis ir galinis rezultatas. Kaip rodo daugiametė tarptautinė projektų valdymo praktika - be projekto atliekami darbai praktiškai visada reikalauja vėlesnių papildomų išlaidų. Šios išlaidos paprastai keletą kartų viršija projektavimo darbų kainą. Projektavimo eigoje kvalifikuoti specialistai parenka Jums labiausiai tinkamą sprendimą pagal galiojančius įstatymus, statybos reglamentus, taisykles ir tarptautinius standartus. Vadovaujantis šiomis nuostatomis parenkamos medžiagos, apskaičiuojamas reikalingas medžiagų kiekis, apskaičiuojami medžiagų techniniai parametrai ir tarpusavio suderinamumas, aprašoma darbų atlikimo eiga ir darbų apimtys. Tik esant projektui galima paskaičiuoti darbų sąmatą ir trukmę. Ir tik esant projektui galima išvengti nesusipratimų su rangovais dėl kainos ir darbų atlikimo kokybės objekto statybos metu. Taip pat tik turint projektą, praėjus keletui metų po darbų atlikimo, galimas lengvai pasiekiamas sistemos išplėtimas, rekonstrukcija ir kitų pastato sistemų integracija į esamą sistemą.
Taip pat suprantama, kad geriausia, kai už visų darbų atlikimą atsakinga viena įmonė. Todėl visas šias projektavimo paslaugas siūloma apjungti kartu su projektų valdymo paslauga. Tai būtų paslauga iš vienų rankų, kai įgyvendinama pilna projekto atsakomybė. Jums nereikėtų galvoti kokį sprendimą, su kokiomis medžiagomis bei darbais pasirinkti. Mes iš daugybės tiekėjų ir rangovų parinksime Jums tinkamiausią pasiūlymą su minimaliausia rinkoje esančia medžiagų ir darbų kaina. Mes nesame jokios kompanijos atstovai, todėl mums svarbu tik Jūsų, kaip Užsakovo, interesai. Mes pilnai apsiimsime įgyvendinti mūsų siūlomus projektinius sprendimus, atliksime šių sprendinių atlikimo kontrolę ir kvalifikuotą techninę priežiūrą, garantinį ir po garantinį aptarnavimą.